[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]
Banner

/m/ - Музика

Name
Email
Subject
Comment
Файл
Пароль (For file deletion.)

File: 1582381601.528942-.jpg ( 20.88 KB , 540x328 )

⋮⋮⋮   No. 3322

⋮⋮⋮   No. 3323

>>3322
Навіть не знаю з чим порівняти. Треба працювати над якістю і змістом. Якось дуже сиро і незграбно.

⋮⋮⋮   No. 3324

>>3322
Це той чувак, що ще має проект ZAPASKA?[Return] [Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]

[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]