[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]
Banner

/m/ - Музика

Name
Email
Subject
Comment
Файл
Пароль (For file deletion.)

File: 1579727632.077573-.webm ( 3.93 MB , 480x360 )

File: 1579727632.077573-2.webm ( 19.85 MB , 480x360 )

File: 1579727632.077573-3.webm ( 28.95 MB , 480x360 )

⋮⋮⋮   No. 139305

Який ваш улюблений український гурт/виконавець народної музики? В мене - Бандурна Розмова. Козацька Хорея також непоганий гурт, але більш до вподоби Бандурна Розмова. Гарно та душевно мужики грають.

Чомусь, українцям, здебільшого, якось, нецікава українська народна музика(і це у той час, як у інших країнах, навіть таких, що не мали багатої музичної історії, сьогодні набирає популярності фолк/народні музичні мотиви).
І це сумно, адже в українців доволі так і непогана своя, оригінальна та окрема від Європи музична традиція. Коли у Європі та Російській Імперії грали класику, то в нас продовжувала розвиватись народна музика та дума. А до набуття популярності класичної музики серед еліти у східних краях, королі Речі Посполитої, заможна шляхта та російські імператори мали навіть придворних кобзарів/бандуристів.

⋮⋮⋮   No. 139306 OP

None

Жаль, що кропивач mp3 не дозволяє.

⋮⋮⋮   No. 139307

>>139305
чому тут? ане в /m

⋮⋮⋮   No. 139308 OP

>>139307
Мертва дошка.

⋮⋮⋮   No. 139309

>>139308
Сам ти мертвий сама активна в УБК

⋮⋮⋮   No. 139310

File: 1579731561.190846-.png ( 52.01 KB , 690x564 )
[Return] [Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]

[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]