[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]
Banner

/m/ - Музика

Name
Email
Subject
Comment
Файл
Пароль (For file deletion.)

File: 1693815121.373247-.jpg ( 27.13 KB , 479x479 )

⋮⋮⋮   No. 10291

Кропивацький Університет починає дослідження українського блатняку та шансону. Кидайте свої приклади для розбудови УБК та поповнення Кропиватики.

⋮⋮⋮   No. 10292 OP


⋮⋮⋮   No. 10293

>>10291
> українського блатняку
Він існує? Я думав це сугубо москальський жанр для бидла

⋮⋮⋮   No. 10304
[Return] [Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]

[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]