[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]
Banner

/l/ - Література

Name
Email
Subject
Comment
Файл
Пароль (For file deletion.)

File: 1675192565.841045-.png ( 23.4 KB , 400x400 )

⋮⋮⋮   No. 5741

Ви знали, що серед всіх гілок SCP є ще українська?

Хто не знає про SCP, це такий творчий вікі проект про секретну світову організацію, що займається пошуком, захопленням, дослідженням і охороною різноманітних аномальних об'єктів. "Об'єкт" може означати будь-що, що має якісь здібності невідомого походження: людина, чудовисько, предмет, подія та все (і навіть нічого) інше.

http://scp-ukrainian.wikidot.com/

⋮⋮⋮   No. 5742

>>5741
> Ви знали, що серед всіх гілок SCP є ще українська?
Так. І вона здається ще й є одною з головних двадцяти, чи щось таке.

⋮⋮⋮   No. 5753

File: 1676633818.479606-.png ( 295.49 KB , 494x505 )
[Return] [Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]

[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]