[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]
Banner

/l/ - Література

Name
Email
Subject
Comment
Файл
Пароль (For file deletion.)

File: 1639491748.361643-.png ( 371.93 KB , 512x384 )

⋮⋮⋮   No. 5514

Поясніть цей мем. Де тут сміятися?

⋮⋮⋮   No. 5515

>>5514
Там де і в тореадорах з Васюківки

⋮⋮⋮   No. 5521

>>5514
Бо вони обидва підлизували радянській владі?[Return] [Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]

[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]