[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]
Banner

/l/ - Література

Name
Email
Subject
Comment
Файл
Пароль (For file deletion.)

File: 1589368850.710179-.jpg ( 250.92 KB , 600x450 )

⋮⋮⋮   No. 4302

Він жваво, навіть іноді жорстко, критикував «з понтом бароковість» української літератури, її «ювенільність» і «паралітературність». Він закликав повернутися до витоків, до буремних 1920-х років. Він мене дратував своїм всевіданням і невизнанням кумирів.

Поясніть, що мається на увазі в виділеному жирним.

⋮⋮⋮   No. 4303

>>4302
Взагалі література бароко відноситься до літератури в кінці 16 століття і на початку 18 століття. Зазвичай в ній активно використовуються метафори, символи та гіпербола. Серед письменників бароко є Джон Мілтона, Джон Донна та Джордж Герберт.

"Ювенільність" може означати або незрілість, або орієнтованість на юнацьку аудиторію.

Паралітература-це белетристичні, тобто неглибокі за змістом, твори, що є слабкою подобою справжньої літератури, включно з науковими і публіцистичними працями.

⋮⋮⋮   No. 4305

>>4303
Дякую, все окрім останнього знач припустив адекватно.

Не тямлю в такому разі, що поганого в белетристиці. Як на мене, її навпаки нам бракує — масліту.

⋮⋮⋮   No. 4306

>>4305
> що поганого в белетристиці.
Нічого, але вона повинна бути якісною, а не графоманією.
>нам бракує — масліту
Масліту якраз не бракує, але якісного масліту дійсно мало.

⋮⋮⋮   No. 4321

>>4306
То варто б тоді шпетити за неякість, а не паралітературність. Хіба нє? У самому масліт аж нічого нема поганого, навпаки.

Цей ілітаризм дещо дратує, якщо чесно.

Ювенільність і псевдобароковість — ок, погано.

А масліт і жанрова література — це саме те, що нам треба насамперед.[Return] [Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]

[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]