[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]
Banner

/l/ - Література

Name
Email
Subject
Comment
Файл
Пароль (For file deletion.)

File: 1580305785.795783-.jpg ( 28.4 KB , 400x291 )

⋮⋮⋮   No. 3770

Які є канони написання хайку українською?
Кількість складів має бути строго 17 (5-7-5), чи також може бути 14 (4-6-4) і 20 (6-8-6)? Які стилістичні прийоми та особливості характерні для них та на які теми їх можна писати?

⋮⋮⋮   No. 3772

Бімпану

⋮⋮⋮   No. 3778

Ніяких, це не притаманно нашій культурі. В принципі, бо ми не можемо передавати образність ієрогліфами. З очевидної причини.

⋮⋮⋮   No. 3822

>>3778
дивно, що в естів це розвинулося як окремий жанр

⋮⋮⋮   No. 3903

>>3770
Хто зна. Канонів для українських версій не бачив, тому пишу 5-7-5[Return] [Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]

[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]