[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]
Banner

/i/ - International

Name
Email
Subject
Comment
Файл
Пароль (For file deletion.)

File: 1696443472.594876-.jpg ( 43.49 KB , 700x421 )

⋮⋮⋮   No. 8545

В мене є ідея після мобілізації перейти на російську мову у спілкуванні з цивільнимим, щоб байтити на питання "чому не державною?", а потім маючи моральне право розбивати морду підарасу АХАХАХАХ

⋮⋮⋮   No. 8546

File: 1696446615.000564-.jpg ( 93.86 KB , 950x499 )

>>8545
А може ти спочатку спробуєш в армію піти, а вже потім вигадувати прохолодні ідеї?[Return] [Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]

[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]