[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]
Banner

/i/ - International

Name
Email
Subject
Comment
Файл
Пароль (For file deletion.)

File: 1622898302.475968-.jpg ( 153.38 KB , 1536x1536 )

⋮⋮⋮   No. 6775

>2021 год
>неиронично считать, что математика не нужна
Как вы живете ещё, убогие?
Напоминаю: ваша ценность как человека определяется исключительно вашими математическими способностями

⋮⋮⋮   No. 6776

>2021
>Думати, що кацапи потрібні

⋮⋮⋮   No. 6777

>>6775
Звідки ти так думаєш?

⋮⋮⋮   No. 6778

>>6775
Ти краще напомні, як кацапня вбивала мирних жителів Ічкерії, які не захотіли гнити з вами в одному болоті

⋮⋮⋮   No. 6779

Блять тред одного семена чи що?

⋮⋮⋮   No. 6780

>>6779
Ні, цілком природна колективна гостинність.

⋮⋮⋮   No. 6781

File: 1622909082.923845-.jpg ( 77.54 KB , 1000x523 )


⋮⋮⋮   No. 6782

File: 1623093882.373496-.jpg ( 372.33 KB , 1920x1080 )

>>6781
Харківська математична школа гарантує стабільний кар'єрний ріст та гарантовані держ. тендери, тре всього лиш помножити кнопку на нуль.

⋮⋮⋮   No. 6783

File: 1623269372.500443-.png ( 1.47 MB , 1103x1186 )


⋮⋮⋮   No. 6785

>>6775
Цій іміджборді терміново потрібна свіжа партія москалів.[Return] [Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]

[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]