[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]
Banner

/g/ - Відеоігри

Name
Email
Subject
Comment
Файл
Пароль (For file deletion.)

File: 1645311952.538446-.png ( 538.8 KB , 588x820 )

⋮⋮⋮   No. 5593

Оцініть мем

⋮⋮⋮   No. 5594

Нзар/10

⋮⋮⋮   No. 5595 OP

>>5594
шо таке нзар

⋮⋮⋮   No. 5632

>>5595
Назарчик - місцевий спеціаліст по Їжаку Соніку, кандидат сонікових наук.

⋮⋮⋮   No. 5633

>>5632
Докладніше

⋮⋮⋮   No. 5714

>>5633
Назар раніше постив про Соніка на кропивачі постійно усілякого.

⋮⋮⋮   No. 5723

>>5714
> постійно
Брехати негарно.

⋮⋮⋮   No. 5761

>>5632
Так тут то мем не в Соніку а в Облівіоні[Return] [Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]

[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]