[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]
Banner

/g/ - Відеоігри

Name
Email
Subject
Comment
Файл
Пароль (For file deletion.)

File: 1636101849.161314-.png ( 65.45 KB , 297x170 )

File: 1636101849.161314-2.png ( 163.21 KB , 300x430 )

File: 1636101849.161314-3.png ( 173.34 KB , 460x215 )

⋮⋮⋮   No. 5242

Пройшов серію сентиментальних але якісних, маленьких ігор від Freebird Games. Про смерть, мрії, та останнє бажання. Відчуваю себе сумним.

⋮⋮⋮   No. 5243 OP

File: 1636101891.584721-.png ( 168.48 KB , 326x326 )

>>5242
Цей Kan Gao знає як вичавити з гравця почуття.

⋮⋮⋮   No. 5244 OP

File: 1636101989.979724-.png ( 1.52 MB , 1200x1349 )

>>5243
Фактично геймплею в його іграх майже нема. Це більше візуальні новели з хорошим саундтреком і душевністю.

⋮⋮⋮   No. 5245 OP

File: 1636102056.611692-.png ( 1.32 MB , 2000x1049 )

File: 1636102056.611692-2.png ( 373.12 KB , 780x439 )

>>5244
Та й сам рушій - простий та стародавній.

⋮⋮⋮   No. 5246 OP

File: 1636102123.549322-.png ( 1.69 MB , 1920x1080 )

File: 1636102123.549322-2.png ( 1.17 MB , 1920x1080 )
[Return] [Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]

[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]