[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]
Banner

/g/ - Відеоігри

Name
Email
Subject
Comment
Файл
Пароль (For file deletion.)

File: 1631297381.559729-.png ( 4.84 MB , 2048x1365 )

⋮⋮⋮   No. 5165

https://youtu.be/NYG295yqHfk
Я очам не повірив - у АТБ якесь дьябло карткове.

⋮⋮⋮   No. 5166

Бальтазари якісь, хуйня заморська. От якби там грати за данилка-перевертня, кастувати сердючок і пиздити молодих винників було б цікаво.[Return] [Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]

[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]