[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]
Banner

/f/ - Фап

Name
Email
Subject
Comment
Файл
Пароль (For file deletion.)

File: 1601846066.31162-.jpg ( 66.48 KB , 1280x670 )

⋮⋮⋮   No. 5730

Анон, хочу стати тянкою, поп'ю андрокура, але боюсь випилитись від депресії, що робити.

⋮⋮⋮   No. 5736

>Що робити
Не бути дебілом і не калічити своє тіло. Краще в зал піди, підкачайся і відрости яйця.

⋮⋮⋮   No. 5738

>>5736
А яйця хіба можна відростити?

⋮⋮⋮   No. 5739

>>5738
Так. Всі люди народжуються без яєць і потім тяжкими вольовими зусиллями і тренуваннями яйця відростають.

⋮⋮⋮   No. 5747

>>5730
се ти на світлині?
й навіщо питимеш андрокур

⋮⋮⋮   No. 5770

>>5730
Як успіхи з цим?

⋮⋮⋮   No. 8939

Ти занадто маскулінний, що аж фейсапп спромігся видати якусь травесті з гей бару))

⋮⋮⋮   No. 8940

File: 1674500035.07353-.jpeg ( 159.22 KB , 899x1198 )

>>5730
Облиш все це новомодне гейство, вкочайся та стань справжнім гачіменом

⋮⋮⋮   No. 10986

>>5730
Можеш заздалегідь порадитись з психотерапевтом, або психіатром, на тему того які антидепресанти найбільше підходять у твоєму випадку. Продаються вони без рецепта зараз на підставі наказу https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/542-2022-п[Return] [Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]

[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]