[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]
Banner

/f/ - Фап

Name
Email
Subject
Comment
Файл
Пароль (For file deletion.)

File: 1695494527.727086-.jpg ( 130.18 KB , 542x697 )

⋮⋮⋮   No. 10275

Доброго вечору, шановні анони. Дозвольте поцікавитися, як громада Кропивача відноситься до фембойчиків?

⋮⋮⋮   No. 10276

Допитуємося з них чому вони не в окопі.

⋮⋮⋮   No. 10277

>>10275
Як побороти порно залежність?

⋮⋮⋮   No. 10283

File: 1695514901.588318-.jpeg ( 134.89 KB , 1080x1080 )

>>10277
Можна зайнятися велоспортом і насолоджуватися виглядом дупи свого товариша, що їде попереду

⋮⋮⋮   No. 10289

>>10283
>ЩО

⋮⋮⋮   No. 10345

>>10289
що ЇДЕ ПОПЕРЕДУ

Їбать ти глуха тетеря

⋮⋮⋮   No. 10955

>>10275
> як громада Кропивача відноситься до фембойчиків?
Досить толерантно, беручи до уваги сучасні та прогресивні тенденції і моду.

⋮⋮⋮   No. 11728

>>10275
Цілком негативно.[Return] [Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]

[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]