[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]
Banner

/c/ - Кіно

Name
Email
Subject
Comment
Файл
Пароль (For file deletion.)

File: 1611519690.032411-.jpg ( 149.19 KB , 1242x1435 )

File: 1611519690.032411-2.jpg ( 148.94 KB , 740x873 )

⋮⋮⋮   No. 1933

Нитка фоток видатного австрійського та американського актора.

⋮⋮⋮   No. 1934

>>1933
У нього вже акцент в німецькій мові такий пристойний з'явився. Цікаво, що були колись друзі з Каліфорнії у мене. Вони казали приблизно ті самі речі про шварца, що ми про кличка. Тобто, великим розумом він там не славиться.

⋮⋮⋮   No. 1935 OP

File: 1611525484.656054-.jpg ( 153.3 KB , 381x600 )

File: 1611525484.656054-2.jpg ( 159.44 KB , 430x600 )

File: 1611525484.656054-3.jpg ( 56.74 KB , 600x400 )


⋮⋮⋮   No. 1936

>>1934
А він колись розмовляв німецькою?

⋮⋮⋮   No. 1937


⋮⋮⋮   No. 1938

>>1936
Він в молодості жив у Мюнхені, то ж очевидно...

⋮⋮⋮   No. 2168

>>1934
> Тобто, великим розумом він там не славиться.
Ще й є сенатором, як і наш Кличко

⋮⋮⋮   No. 2186 OP

File: 1625396174.778762-.jpg ( 49.7 KB , 564x687 )

File: 1625396174.778762-2.jpg ( 78.86 KB , 563x853 )

File: 1625396174.778762-3.jpg ( 121.16 KB , 564x846 )
[Return] [Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]

[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]