[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]
Banner

/bugs/ - Зауваження

Name
Email
Subject
Comment
Файл
Пароль (For file deletion.)

File: 1633378049.969345-.jpg ( 174.56 KB , 1180x730 )

⋮⋮⋮   No. 9966

> Пропоную посилання у цей розділ перейменувати з Політика (18+) у Політика (iq110+) аби їбанських запитань поменшало.

У мене все.

⋮⋮⋮   No. 9967

>>9966
Не розумію суті питання.[Return] [Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]

[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]