[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]
Banner

/bugs/ - Зауваження

Name
Email
Subject
Comment
Файл
Пароль (For file deletion.)

File: 1622991928.348998-.jpg ( 73.91 KB , 536x604 )

⋮⋮⋮   No. 9513

У мене нытки не створюються:(
Пыше (щось аглицькою) not same version
Ни ну если я впн выкорыстовываю, то там тож така ерунда часто
Але ж допустим через тыждень зайду сюда, то вже все ок, заходыть и постыть
Выправьте бо московыты не можуть спилкуватыся

⋮⋮⋮   No. 9514

>>9513
> московыты не можуть спилкуватыся
Скільки їжі втрачено...

⋮⋮⋮   No. 9515

>>9513
Ого який експонат!

⋮⋮⋮   No. 9516

>>9513
Повний дицбаланц.

⋮⋮⋮   No. 9517

>>9516
На кропивачі миють тобою підлогу хлопці з українськов іпі і розкладков.

⋮⋮⋮   No. 9552

>>9513
Чи буде злочином пощення в тредах \b\ фотокарток Леніна, Сталіна, Гітлера та інших діячів тоталітарних режимів без символіки цих режимів?

⋮⋮⋮   No. 9553

>>9552
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T150317.html
"ґ) зображення, пам'ятники, пам'ятні знаки, написи, присвячені особам , які обіймали керівні посади в комуністичній партії (посаду секретаря районного комітету і вище), особам , які обіймали керівні посади у вищих органах влади та управління СРСР, УРСР (УСРР), інших союзних або автономних радянських республік, органах влади та управління областей, міст республіканського підпорядкування, працівникам радянських органів державної безпеки всіх рівнів;"

⋮⋮⋮   No. 9554

>>9553
"Заборона не поширюється на випадки використання символіки комуністичного тоталітарного режиму, символіки націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режиму (за умови, що це не призводить до пропаганди злочинного характеру комуністичного тоталітарного режиму 1917 - 1991 років, злочинного характеру націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режиму):

1) у посібниках, підручниках та інших матеріалах наукового, освітнього і навчального характеру, які використовуються у навчальному, навчально-виховному і освітньому процесах;

2) у творах мистецтва, створених після набрання чинності цим Законом."[Return] [Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]

[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]