[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]
Banner

/bugs/ - Зауваження

Name
Email
Subject
Comment
Файл
Пароль (For file deletion.)

File: 1594475277.38268-.png ( 112.32 KB , 1460x702 )

⋮⋮⋮   No. 7079

Верніть в статистику зелений колір
зробіть /b зеленим

а то наче не на кропивацьку статистику дивлюся

⋮⋮⋮   No. 7080

>>7079
Він там є

⋮⋮⋮   No. 7081 OP

>>7080
його там майже що нема
а раніше /b був зелений
і весь графік був гарненький

⋮⋮⋮   No. 7108

>>7081
Воно кожного разу різне, а якщо й присвоювати якийсь постійний колір /b/, то коричневий

⋮⋮⋮   No. 7109

>>7108
Я би просив збільшити кількіст кольорів у наборі з 10 до 14, бо з тим пов'язані певні незручності[Return] [Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]

[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]