[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]
Banner

/bugs/ - Зауваження

Name
Email
Subject
Comment
Файл
Пароль (For file deletion.)

File: 1593845723.496602-.jpg ( 209.57 KB , 956x1276 )

⋮⋮⋮   No. 6975

Я вибачаюся, а як з телефону відповідати на пости бля?

⋮⋮⋮   No. 6976

Лялькоскриптом з телефону теж неможливо користуватись.

⋮⋮⋮   No. 6977

>>6976
Чому неможливо? Норм було і на 4" кіткаті, і на 6" орео. Хром.[Return] [Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]

[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]