[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]
Banner

/bugs/ - Зауваження

Name
Email
Subject
Comment
Файл
Пароль (For file deletion.)

File: 1593619826.047518-.jpg ( 28.31 KB , 199x783 )

⋮⋮⋮   No. 6952

1. Збільште набір кольорів
2. Стікніть /р після /б
3. Змініть прив'язку з 3-ої ночі на опівніч

Будь ласка.

⋮⋮⋮   No. 6954

File: 1593623747.03169-.jpg ( 9.12 KB , 152x526 )

>>6952
Як варіант:

⋮⋮⋮   No. 6956 OP

>>6954
Норм

⋮⋮⋮   No. 6985

І, шо там?

⋮⋮⋮   No. 6989

>>6985
Порядок мінятися не буде, кольори генеряться рандомно, але можна забити статику хз нащо. Час колись пофікситься.

⋮⋮⋮   No. 6990

>>6989
Просто там 10 кольорів і може трапитись, що дві колонки з однаковим кольором зійдуться

⋮⋮⋮   No. 6991

>>6990
Якщо досі цього не ставалося, то це в коді передбачено.[Return] [Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]

[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]