[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]
Banner

/bugs/ - Зауваження

Name
Email
Subject
Comment
Файл
Пароль (For file deletion.)

File: 1505492792.635011-.jpg ( 68.78 KB , 640x640 )

⋮⋮⋮   No. 2324

Абу, чого я не можу відповідати? В тредах нема функції відповісти.
Зроби шось, а то нафіг треба ці двіженія, братуха.

⋮⋮⋮   No. 2325

>>
Танька, доров. Як діла?

⋮⋮⋮   No. 2326 OP

Норм.

⋮⋮⋮   No. 8799

Привіт[Return] [Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]

[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]