[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]
Banner

/b/ - Балачки

Name
Email
Subject
Comment
Файл
Пароль (For file deletion.)

File: 1717585608.815084-.png ( 5.82 KB , 318x159 )

⋮⋮⋮   No. 342945

Охайо, інтернетовці! ДЕ можна скачати крякнутий солідворкс? Мені треба для дипломки через нього розрахувати вал на згинаючі й крутні моменти. Може хтось підкаже?

⋮⋮⋮   No. 342947

>крякнутий
Дотримуйся европейських цінностей, студенте. А до них належить й використання ліцензованого програмного забезпечення.
Втім, коли мені було потрібне те семе з авто-кад, то там була доступна версія стюдент-едішон, хоча мого вишу у переліку й не було.

⋮⋮⋮   No. 342951


⋮⋮⋮   No. 342955 OP

>>342951
Дай Боже тобі здоровля

⋮⋮⋮   No. 343392

>>342945
Ось пряме посилання: http://surl.li/ujrni

⋮⋮⋮   No. 343395

>>343392
Не ходіть, там вірус, брата бусифікували

⋮⋮⋮   No. 343404

>>342947
Двоїню, теж користувався так продуктами автодеска, солід звісно не автодеск, але теж можна спробувати отримати студентську ліцушку

⋮⋮⋮   No. 343409

>>343395
Не вводь людей в оману - там сама остання версія Соліда, ліцензія[Return] [Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]

[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]