[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]
Banner

/b/ - Балачки

Name
Email
Subject
Comment
Файл
Пароль (For file deletion.)

File: 1701527325.117933-.png ( 541.75 KB , 944x497 )

⋮⋮⋮   No. 322525

Чи є сенс грати в сторі мод, чи сюжет там хуйовий й краще тупо їбашити в аркаду?

⋮⋮⋮   No. 322529

>>322525
пиздуй на /g

⋮⋮⋮   No. 322547

>>322525
Це той додзі файтинг?

Колись рубався в акт кадензу.

Воно не самостійне, якщо тобі треба "сюжет" то натискай в Tsukihime. Це першоджерело.

А в файтані сюжет ну десь приблизно як в порно.

⋮⋮⋮   No. 322548 OP

>>322547
Зрозумів. Я якраз-то й читаю Цукіхіме, мені друг розповів про мелті блад, він сказав що сюжет хуйня, але я запитав на всякий випадок.[Return] [Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]

[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]