[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]
Banner

/b/ - Балачки

Name
Email
Subject
Comment
Файл
Пароль (For file deletion.)

File: 1701112060.386541-.png ( 1.51 MB , 966x1272 )

⋮⋮⋮   No. 322292

???

⋮⋮⋮   No. 322293

File: 1701112144.356368-.jpg ( 93.86 KB , 950x499 )


⋮⋮⋮   No. 322298

File: 1701115286.132061-.jpg ( 319.47 KB , 1024x1024 )

File: 1701115286.132061-2.jpg ( 253.2 KB , 1024x1024 )

File: 1701115286.132061-3.jpg ( 200.49 KB , 1024x1024 )

>безосібний з кропивача зникає у Молдові з двома цицькатими жінками

⋮⋮⋮   No. 322300 OP

Насправді, я й рiлi з'їбу звідси як і цей безос, які ці треди робив про Молдову. Якось заїбало все.

⋮⋮⋮   No. 322302

>>322298
baza 🔥

⋮⋮⋮   No. 322306

File: 1701124230.212213-.jpeg ( 94.41 KB , 600x453 )

>>322300
Ґрунт, база, основа, стрижень, наріжний камінь, фундамент, твердиня, осердя, підвалина, моноліт, літосферна плита, серцевина, опора.[Return] [Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]

[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]