[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]
Banner

/b/ - Балачки

Name
Email
Subject
Comment
Файл
Пароль (For file deletion.)

File: 1700854219.368049-.jpg ( 68.48 KB , 602x517 )

File: 1700854219.368049-2.jpg ( 241.88 KB , 1200x900 )

⋮⋮⋮   No. 322147

Жени листя Кратому усі сюди, інакше я вимушений буду зробити по-поганому. Я приїду у Радехів і обкашляю справи з представниками місцевих радехівських еліт.

⋮⋮⋮   No. 322257

File: 1701004325.410683-.jpg ( 126.82 KB , 960x1280 )


⋮⋮⋮   No. 322258

>>322257
Курво, як фото відкріпити

⋮⋮⋮   No. 322275

>>322258
твій батя лол?

⋮⋮⋮   No. 322276

>>322275
Його шугардеді

⋮⋮⋮   No. 322299

File: 1701115433.86342-.jpg ( 202.05 KB , 1024x1024 )

File: 1701115433.86342-2.jpg ( 271.13 KB , 1024x1024 )

File: 1701115433.86342-3.jpg ( 294.0 KB , 1024x1024 )

File: 1701115433.86342-4.jpg ( 248.19 KB , 1024x1024 )

>представники радехівських еліт

⋮⋮⋮   No. 322301

>>322299
На третьому зображенні прапор династії Габсбургів?[Return] [Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]

[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]