[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]
Banner

/b/ - Балачки

Name
Email
Subject
Comment
Файл
Пароль (For file deletion.)

File: 1700851755.223766-.jpg ( 93.86 KB , 950x499 )

⋮⋮⋮   No. 322144

Коли ми створемо нові меми? Заїбав Петро Олегович. Зробіть якійсь смішний ракофорс.

⋮⋮⋮   No. 322146

>>322144
Без твоєї участі нічого не буде.

⋮⋮⋮   No. 322149

File: 1700854820.439706-.png ( 196.8 KB , 947x900 )

File: 1700854820.439706-2.png ( 983.36 KB , 1503x1993 )

А можна робити рекламні меми для привернення уваги?

⋮⋮⋮   No. 322151 OP

>>322146
Я драматику пишу. Іноді.[Return] [Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]

[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]