[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]
Banner

/b/ - Балачки

Name
Email
Subject
Comment
Файл
Пароль (For file deletion.)

File: 1700489203.403402-.png ( 1.33 MB , 988x1444 )

⋮⋮⋮   No. 321815

Як змiнити тему сайту на бiльш темнiшу (Хоча б на темно-сiреньку наприклад)? Бо в мене вiд цiєї очi кровоточать...

⋮⋮⋮   No. 321820

>>321815
Знизну зправа буде напис стиль і кнопочака

⋮⋮⋮   No. 321822

File: 1700489718.962927-.png ( 3.15 KB , 226x90 )

File: 1700489718.962927-2.jpg ( 246.12 KB , 1024x1024 )


⋮⋮⋮   No. 321823 OP

>>321822
Пиздець, а нiяк не зробити без зайвих малюнкiв на фонi типу стилю Material Dark?

⋮⋮⋮   No. 321825

>>321823
оце вже не знаю, мені вистачає хмаринок-і-пшечки

⋮⋮⋮   No. 321844

я б теж змінив тему на більш темнішу[Return] [Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]

[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]