[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]
Banner

/b/ - Балачки

Name
Email
Subject
Comment
Файл
Пароль (For file deletion.)

File: 1694870079.526579-.jpeg ( 203.64 KB , 1200x1800 )

⋮⋮⋮   No. 312622

Ей, молдовські куколдіки, молдованин вважає вас за скот і рабів і буде радіти вашої смерті, вам по кайфу смоктати пісуна у такої людиин? Поясніть природу генезіса свого куколдізма.

⋮⋮⋮   No. 312655

>>312622
Поясняю - Чмот, Лачлен, Пердула і Стерно - йобані рашисти, разводіли і мудаки

⋮⋮⋮   No. 312656

>>312655
Тарас Чмут найкращий українець сучасності.

⋮⋮⋮   No. 312664

>>312656
Найгірший вкраїнчик сцучасності

⋮⋮⋮   No. 312666

File: 1694893658.599511-.jpg ( 100.81 KB , 480x358 )
[Return] [Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]

[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]