[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]
Banner

/b/ - Балачки

Name
Email
Subject
Comment
Файл
Пароль (For file deletion.)

File: 1674408468.528806-.jpg ( 256.5 KB , 1920x831 )

⋮⋮⋮   No. 281718

Ось як виглядає абсолютне зло.

⋮⋮⋮   No. 281735

У мене є ділька знайомих саме з такою зовнішністю, це геть не мем. Паттерни поведінки майже цілком відповідають. Причому я раніше до викриття типажу сояків й нездогадувався про це, але з цими людьми ставало спілкуватися все складніше, вони наче ставали сектантами, але не церкви якоїсь ієгови, а саме цього поведінкового шаблону.
Я не вподоблявся їм і на мене починали реагувати імпульсивно коли не знаходили розуміння, ну от скажімо як умовний український патріот реагує на умовного малороса. Це не мем, тобто мем але заснований на реальних речах і коли зіштовхуєшся, наче отримуєш порцію холодного душу: неприємно й незрозуміло що сталося з людиною.

⋮⋮⋮   No. 281744

File: 1674432267.42419-.png ( 210.79 KB , 758x621 )

Не розумію, що поганого у, або яка шкода від, тих, хто зображений на малюнку.

Існує ізраїльська технологія розпізнавання облич для виявлення потенційних злочинців:
Faception pitch 2 min

Так, це не найточніший спосіб, врешті решт, справа не в зовнішності, а у проявах поведінки.

Певна річ, поведінка формується впродовж всього життя людини, відповідно до соціального середовища та економічних умов життя.

Якщо брати до уваги рівень освіти, корисні навички, технічне оснащення та доступ до різного роду джерел інформації, культурно-моральні орієнтири, кожна людина завжди має вибір, якщо не діяти доброчесно, то хоча б НЕ вчиняти зло.

З юридичної та дипломатичної точки зору існують фактори, яку беруться до уваги, щоб визначити міру відповідальності та спосіб зменшення шкоди від злочинів, як то "стан афекту", або "психічний розлад". Відомо, що існує велика частина злочинів, що скоюються тільки заради відомості, з метою "достукатись", через уявну "безвихідь".

Тобто логічно припустити, що чим більше свободи в суспільстві, тим менше злочинів скоюватиметься, адже заборони та обмеження створюють перешкоди не тільки потенційним злочинцям, а й сумлінним громадянам, а це означає гірші умови для життя, адже для людини властиво бути вільною та прагнути кращого.

Безперечно, навіть у вільному суспільстві існує безліч порушень та несправедливостей. Можна згадати хоча б ті, що пов'язані з рівними можливостями для різних категорій суспільства. Якщо цього не достатньо, то навіть у розвинутих країнах існують питання безпеки, екології та добробуту, і для цього державні органи влади впроваджують розподіл бюджетних коштів, відповідно до інтересів своїх виборців, так само як і наймані фахові спеціалісти відповідально виконують свою роботу.

Тому шлях до глобальних покращень лежить через серію окремих, локальних, систематичних ініціатив. Чим більше єдності в суспільстві навколо прагматичних ідей, чим більше налаштованості на корисні зміни, тим менше катастроф та конфліктів, тим більше перспективних здобутків та прикладів успіху для всіх![Return] [Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]

[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]