[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]
Banner

/b/ - Балачки

Name
Email
Subject
Comment
Файл
Пароль (For file deletion.)

File: 1656009093.17959-.jpeg ( 26.97 KB , 243x207 )

⋮⋮⋮   No. 258172

Сука блять як же я ненавиджу йобану русню просто пиздетсь. Пиліть трусторі як вона вас заєбла.
Сидів лампово з вкраїнчиком на сервері дс в голосовому, тут до нас завалюється йобана русня і починає вимагати від нас спілкуватись
росіською бо блять не рлзуміє. Був адміном видалений у ту ж секунду нахуй з сервера. Пікріл рандом

⋮⋮⋮   No. 258187

Моя націдея - ресентимент

⋮⋮⋮   No. 258193

>>258172
> Пиліть трусторі як вона вас заєбла
Сплю. У 4:30 починають бомбити. Не виспався.[Return] [Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]

[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]