[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]
Banner

/b/ - Балачки

Name
Email
Subject
Comment
Файл
Пароль (For file deletion.)

File: 1655974769.117549-.jpg ( 121.75 KB , 1000x745 )

⋮⋮⋮   No. 258074

⋮⋮⋮   No. 258077

File: 1655977920.539851-.png ( 904.64 KB , 1000x745 )

>>258074
Завтра ти прокинешся Бепкою.

⋮⋮⋮   No. 258088

>>258074
Це не відповідає законам біології та фізики. Наші особистості та розум чітко прив'язані до біологічної основи тіла людини і не можуть бути переміщені у такий об'єкт як хрущ.

⋮⋮⋮   No. 258089

File: 1655991152.133311-.jpg ( 121.75 KB , 1000x745 )

>>258074
Хочу з'ясувати, чтому його так ненавидять? Без негативу. У чому він неправий?

⋮⋮⋮   No. 258108

File: 1655997211.180064-.jpg ( 317.58 KB , 1280x1561 )

>>258088
Грегору Замзі це скажи.

⋮⋮⋮   No. 258109

>>258108
Він квір?

⋮⋮⋮   No. 258125

>>258089
його личинки жруть коріння плодових дерев

⋮⋮⋮   No. 258222 OP

>>258125
Зроби хід конякою й сам почни жерти його личинок, як аборигени Австралії.[Return] [Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]

[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]