[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]
Banner

/b/ - Балачки

Name
Email
Subject
Comment
Файл
Пароль (For file deletion.)

File: 1655117831.242341-.jpg ( 173.91 KB , 665x399 )

⋮⋮⋮   No. 256754

>Цьогоріч вступна кампанія до закладів вищої освіти системи МВС триває за спрощеною процедурою.
Кропивачешкіла, рвемось до влади?


[Return] [Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]

[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]