[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]
Banner

/b/ - Балачки

Name
Email
Subject
Comment
Файл
Пароль (For file deletion.)

File: 1614579205.38205-.webm ( 789.95 KB , 426x238 )

⋮⋮⋮   No. 209121

Ну скара, то тоді нащо це все лайно тре ?

⋮⋮⋮   No. 209128

>>209121
Дівчинка молодець. Розуміє вже що таке життя.

⋮⋮⋮   No. 209129

>>209121
> нащо це все лайно тре
Усе живе має єдину мету - розмноження і вирощування свого потомства, щоб воно могло далі нести свій генетичний код через покоління, поки Сонце не перетвориться у червоного гіганта і Земля не поглине Землю.

⋮⋮⋮   No. 209130

>>209129
> Земля не поглине Землю
Сонце не поглине Землю

⋮⋮⋮   No. 209145

>>209121
Це все радянські батьки, 100%.

⋮⋮⋮   No. 209212

>>209128
>>209121
справжня козачка. Хочу її в дружини коли виросте

⋮⋮⋮   No. 209308

File: 1614712991.310859-.jpg ( 28.67 KB , 474x498 )

>>209212
Ну срака, тільки хотів написати що ти педофіл смердячий

⋮⋮⋮   No. 209316

File: 1614718208.462818-.jpg ( 29.97 KB , 474x266 )

Ці всі думки про смерть просто очманіли
а так хочу померти, але водночас так боюся смерті що піздець, так ось любий кропевачер поможіть мені наблизитися до кінця свого шляху, будь ласка, буду вдячний.

⋮⋮⋮   No. 209317

>>209316
Нащо тобі помирати?

⋮⋮⋮   No. 209318

>>209316
Дурне діло. Як справді хочеш, то допомога тобі не потрібна. А взагалі суїцид для слабких духом. Як хочеш наблизити смерть, то йди на війну.

⋮⋮⋮   No. 209320

>>209316
Хтось рік тому якщо не раніше створив подібний тред про суїцид. Цікаво, як ся має ОП. Не думаю, що він відважився на самогубство.

⋮⋮⋮   No. 209323

>>209320
ТАк це був я

⋮⋮⋮   No. 209357

>>209323
Оце ти лох, ліл.

⋮⋮⋮   No. 209378

>>209357
Чому лох в чом потягається лоховство ?[Return] [Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]

[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]