[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]
Banner

/a/ - Аніме

Name
Email
Subject
Comment
Файл
Пароль (For file deletion.)

File: 1611874700.162319-.jpeg ( 120.57 KB , 1920x1080 )

⋮⋮⋮   No. 9326

Тут є хоч хтось хто дивиться пікріл? Ніколи не зустрічав згадки цього тайтлу та манги у цьому розділі

В будь якому разі, нитка Обіцяного Неверленду та його екранізації, що вже на 3 епізоді кардинально переробила мангу

⋮⋮⋮   No. 9327

Але ж неверленд вже вийшов повністю, хіба ні?

⋮⋮⋮   No. 9328 OP

>>9327
Манга вийшла
Екранізація виходить

⋮⋮⋮   No. 9588

File: 1612519228.486723-.jpg ( 134.24 KB , 864x612 )

Вітаймо нове вйобане не по манзі шоу[Return] [Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]

[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]