[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]
Banner

/a/ - Аніме

Name
Email
Subject
Comment
Файл
Пароль (For file deletion.)

File: 1590571607.145492-.jpg ( 44.17 KB , 778x960 )

⋮⋮⋮   No. 4372

Анімешні меми запостили відос https://youtu.be/OhSZVFO2KqI Що думаєте про такий україномовний контент?

⋮⋮⋮   No. 4375

Ніби непогане викладення матеріалу у вермута, але ЗАБАГАТО русні. Гадаю скотиться в суцільне малоросство з часом.

⋮⋮⋮   No. 4376

В міцучатах варто поширювати кропивацький сленґ, КТС їм всім на голови

⋮⋮⋮   No. 4377

Дно

⋮⋮⋮   No. 4379

Непогано, але він не монетизується.
>>4375
І так, забагато москальніне ображай слово Русь, бака
В сумі цих двох факторів є великі шанси скотитись в малороство.

⋮⋮⋮   No. 4380

>>4376
Двоїню цього безоса

⋮⋮⋮   No. 13528

Ее

⋮⋮⋮   No. 13530

>>4376
Хтось ше помне шо таке КТС?

⋮⋮⋮   No. 13544

File: 1692549447.180527-.png ( 2.37 MB , 1601x892 )
[Return] [Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]

[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]