[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]
Banner

/a/ - Аніме

Name
Email
Subject
Comment
Файл
Пароль (For file deletion.)

File: 1685548506.602651-.jpg ( 244.16 KB , 755x798 )

⋮⋮⋮   No. 13073

Привіт, Кропивач! Допоможіть обрати аніме для сумісного перегляду з батьком. Він військовий з ПСТР та пораненнями. Порадьте будь ласка таке аніме, щоб не тріггерити ПТСР та психологічні травми! Бажано без жорсткого насилля і т. п.


[Return] [Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]

[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]