[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]
Banner

/a/ - Аніме

Name
Email
Subject
Comment
Файл
Пароль (For file deletion.)

File: 1674081772.712654-.gif ( 1.6 MB , 640x398 )

File: 1674081772.712654-2.gif ( 624.96 KB , 480x456 )

⋮⋮⋮   No. 12117

Коли обидва пікрели відбуваються в межах одного тайтлу.

⋮⋮⋮   No. 12118

>>12117
А шо не так?

⋮⋮⋮   No. 12119

Я більше крінжував з того як вона обісцялася.

⋮⋮⋮   No. 12120

>>12117
Шо це за дрисня

⋮⋮⋮   No. 12121

File: 1674126079.646083-.png ( 700.05 KB , 745x419 )

>>12120
Дрисня - то те, що твоя мамка готує.

⋮⋮⋮   No. 12130

>>12121
як же добре що я сам готую їжу, бо те що в пікрелі дійсно схоже на дрисню[Return] [Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]

[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]