[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]
Banner

/a/ - Аніме

Name
Email
Subject
Comment
Файл
Пароль (For file deletion.)

File: 1669238779.365727-.jpg ( 507.28 KB , 1492x1080 )

File: 1669238779.365727-2.jpg ( 577.25 KB , 1494x1080 )

⋮⋮⋮   No. 11957

Є манга, в якій серед другорядних героїв зустрічаються вояки УПА. Зветься вона "幻の豹 The Panther in Ukraina 1950"
Дуже пекло подивитися, аж настільки що дійшов до придбання офіційного видання в Amazon Kindle японською мовою.

Тепер поясніть телепню як його звідти витягти, чув про захист від копіювання. Але ж ось воно зараз в мене на весь екран, невже нічого не зробити?

⋮⋮⋮   No. 11958

>>11957
Ок гугл, anazon kindle modelname 4pda

⋮⋮⋮   No. 11959

>>11958
> 4pda
ПІДМОСКАЛЕНИЙ!!![Return] [Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]

[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]