[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]
Banner

/a/ - Аніме

Name
Email
Subject
Comment
Файл
Пароль (For file deletion.)

File: 1667686001.653641-.jpg ( 11.09 KB , 191x263 )

⋮⋮⋮   No. 11910

Є тут хтось, хто дивився цей тайтл або ж грав у однойменну ВНку? Якщо так, порадьте, що краще та які у вас були враження під час перегляду? Чи порадили б ви її подивитися безосу-автору нитки?

⋮⋮⋮   No. 11911

>>11910
Анімка не дуже, є значно цікавіші сестройобські тайтли

⋮⋮⋮   No. 11912 OP

File: 1667687325.149784-.jpg ( 8.53 KB , 225x225 )

>>11911
Слухаю. Продовжуй.

⋮⋮⋮   No. 11914

>>11912
Педофільську класику без йоблі дивився? Kiss x sis, to love ru?

⋮⋮⋮   No. 11915 OP

>>11914
Від першого знудило на третій хвилині перегляду, другого не знаю, що це?

⋮⋮⋮   No. 11916

File: 1667728902.692148-.jpg ( 10.54 KB , 212x300 )

>>11914
> ru[Return] [Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]

[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]