[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]
Banner

/a/ - Аніме

Name
Email
Subject
Comment
Файл
Пароль (For file deletion.)

File: 1643626517.144175-.jpg ( 162.08 KB , 300x400 )

⋮⋮⋮   No. 11401

киньте сюди ностальгічні тайтли з 200х

⋮⋮⋮   No. 11402

>Ностальгічні тайтли
>Рейка
Які в тебе широкі рамки нульових

⋮⋮⋮   No. 11403 OP

>>11402
Ну а хулі? Рейлган вийшов у 09

⋮⋮⋮   No. 11404

File: 1643633541.002782-.jpg ( 150.63 KB , 1280x720 )

2006

⋮⋮⋮   No. 11405 OP

>>11404
дяки, подрочив.

⋮⋮⋮   No. 11406

>>11401
>шукаю що подивитись
Уточни, що саме тебе цікавить. А як не можеш, то на МАЛ зайди і шукай сам. Фільтруй тайтли в пошуці, читай синопсиси, відгуки.

⋮⋮⋮   No. 11407

File: 1643754505.294254-.jpg ( 68.95 KB , 261x447 )

>>11401
> тайтли з 200х
Ну хз, Порфирія почитай.[Return] [Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]

[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]