[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]
Banner

/a/ - Аніме

Name
Email
Subject
Comment
Файл
Пароль (For file deletion.)

File: 1617009595.539127-.jpg ( 132.23 KB , 520x520 )

⋮⋮⋮   No. 10351

Що не так з ісекаєм?

⋮⋮⋮   No. 10361

>>10351
саме його існування

⋮⋮⋮   No. 10362

>>10351
Це питання не має цілісної відповіді. Ісекай просто існує, бо його дивляться, бо його полюбляють.

⋮⋮⋮   No. 10363

Бо його дохуя і він заїбав.



[Return] [Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]

[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]